SZLAKIEM STAREGO WISŁOKA

Informacje o projekcie
Nazwa projektu: Szlakiem Starego Wisłoka
Miejsce realizacji: Gmina Trzebownisko, Gmina Krasne
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “EUROGALICJA”
Nazwa partnera: Miasto Snina
Cel projektu: Rozwój systemu transgranicznych lokalnych produktów turystycznych w euroregionie karpackim. W ramach projektu rozwój produktów turystycznych.
Grupy docelowe: Mieszkańcy i potencjalni turyści przygranicza
Długość szlaku: 17 km
Termin realizacji: 1 stycznia 2010 - 31 marca 2011
Wartość projektu: 47 565,00 EUR

W ramach Projektu przeprowadzono następujące działania:

Działanie I
Organizacja konferencji dotyczących wykorzystania lokalnych zasobów w celach rekreacyjno-turystycznych, w tym inwentaryzacja zasobów i potencjalne możliwości ich wykorzystania
Działanie II
Organizacja i promocja szlaku pieszo-rowerowego jako nowego produktu turystycznego
Działanie III
Organizacja wystaw w Starych Młynach promująca zasoby przyrodnicze regionów
Działanie IV
Organizacja wypraw po szlaku będąca okazją polsko-słowackiej wymiany kulturowej, a także najlepszą okazją budowy oferty turystycznej i jej promocją
Działanie V
Wydanie folderu promocyjnego w trzech językach zawierającego oferty produktów turystycznych
Działanie VI
Opracowanie podstrony internetowej szlaku

stopka